> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Левски с важна информация за Общото събрание


0
2
104

Левски публикува важна информация до акционерите на клуба във връзка с предстоящото Общо събрание на 31 август.

Ето и официалното изявление:
Уважаеми Акционери,
Във връзка с провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите (ОСA) от „Професионален футболен клуб Левски“ АД, което ще се проведе на 31 август 2021 г. от 11,00 ч. в сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ с адрес: гр. София, ул. „Тодорини кукли” № 47, Ви уведомяваме за следното:

  1. Обявената в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/ покана за свикване на Общото събрание, съдържаща дневния ред и условията за провеждане на събранието.
  2. Достъпът до ОСА ще се осъществява през вход „ВИП“ на сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, като регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10.00 часа и ще се извършва на етаж 2 в сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“.
  3. Всички акционери – физически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.
  4. Акционерите – юридически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят удостоверение за актуално състояние или разпечатка от партидата на дружеството в ТРРЮЛНЦ, заедно с документ за самоличност на представляващото ги лице, като в случай, че представляващото ги физическо лице е възпрепятствано и няма възможност да присъства на събранието, следва да ги представлява физическо лице с изрично пълномощно.
  5. Акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас, които имат желание да присъстват на ОСA, следва да носят документ за самоличност /за ФЛ/, респективно удостоверение за актуално състояние или разпечатка от ТРРЮЛНЦ /за ЮЛ/, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.
  6. Всеки акционер, който няма възможност да присъства на ОСA, може да упълномощи друго дееспособно физическо лице да го представлява в ОСA.
  7. Наследниците на починали акционери следва да се легитимират при регистрацията с „Удостоверение за наследници“. В случай че наследниците са повече от един, следва да се представляват в ОСA от едно упълномощено лице.
  8. Представителството на малолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, се осъществява от техен родител или настойник. В случай че същите имат желание да вземат участие в ОСA, следва да представят „Удостоверение за раждане“ на малолетния акционер и документ за самоличност на представляващия го родител/настойник.
  9. Непълнолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да се придружават от един родител или настойник. Непълнолетният акционер следва да представи „Удостоверение за раждане“ и документ за самоличност, а придружаващият го родител или настойник – документ за самоличност.

Апелираме акционерите да спазят часа за регистрация. Събранието ще започне в 11.00 ч.

От Ръководството на „Професионален футболен клуб Левски“ АД.”
Снимка: Левски

Споделете
0
2
guest
0 Коментари
Inline Feedbacks
Покажете всички коментари
0
Оставете Вашия коментарx
()
x