> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Адвокат с разкрития за БФС и конгреса


46 0

Георги Градев отговори чрез страницата си във фейсбук на пет любопитни въпроса, свързани с предстоящия конгрес на БФС. Ето какво казва специалистът по спортно право относно подадените оставки на президента Боби Михайлов и част от членовете на изпълкома на БФС. Той разкрива дали неподалите оставки могат да останат и в следващия Изпълком, а също така може ли конгресът да отхвърли подадените оставки:

“ОСТАВКА, ИЛИ НЕ, В БФС

Преди около месец Венцеслав Стефанов заяви: „Какво ще стане, ако Боби Михайлов се яви на 25 юни и обяви на конгреса, че оттегля оставката си и иска да завърши своя мандат, който е до 2022 година? Тогава и Бербатов, и Порточанов ще пият по един чай и толкова. Кога се чух последно с Боби ли? Преди около две седмици. Възможно е въобще да не се стигне до избор на нов президент, ако Боби поиска да довърши мандата си.

МОЖЕ ЛИ ПОДАЛИТЕ ОСТАВКИ ДА ГИ ОТТЕГЛЯТ?

Краткият отговор е НЕ! Вече е късно за това. Управителният съвет (ИК) е свикал общото събрания (конгреса) на БФС по своя инициатива. Поканата съдържа дневния ред и е обявена в регистъра на ЮЛНЦ, воден от АВ, в установения срок (чл. 26 от ЗЮЛНЦ; чл. 37 от Устава на БФС) (https://portal.registryagency.bg/…/MDAwNjkyOTY1JmUmYTFhZTlm…). По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения (чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ; чл. 44, ал. 5 от Устава на БФС). ЮЛНЦ: https://www.lex.bg/mobile/ldoc/2134942720

Устав на БФС: https://bfunion.bg/uploads/2018-03-07/ustav.2018.pdf Обявеният дневен ред в поканата включва гласуване на вече подадените оставки от президента и някои членове на ИК, но не е предвидена възможност за гласуване на евентуалното оттегляне на тези оставки. При това положение, евентуалното оттегляне на въпросните оставки няма да породи правни последици и конгресът е длъжен да ги гласува.

МОЖЕ ЛИ КОНГРЕСЪТ ДА ОТХВЪРЛИ ПОДАДЕНИТЕ ОСТАВКИ?

Краткият отговор е ДА, но това би погазило честта и достойнството на подалите оставки и би нарушило принципа на свободния мандат. През уикенда получих обаждания, в които ми казаха, че определени хора (сред които дори президента в оставка) звънят по клубовете да ги убеждават да гласуват против неговата оставка. Ако това е вярно, значи Михайлов няма намерение да си оттегля оставката, но иска да довърши мандата си. Ако е така, защо е подал оставка? Защо не заяви намеренията си ясно и открито, за да не ставаме свидетели на добре познати циркове? Подаването на оставка е субективно преобразуващо право, което води до едностранна промяна в смисъл на предсрочното прекратяване на мандата на подалите оставка. Конгресът трябва да констатира наличието на този правопогасяващ факт и да прекрати с решение пълномощията на президента и подалите оставка членове на ИК, без да разглежда мотивите за оставка по същество, както и да избере нови хора на тяхно място за 4-годишен период (чл. 32, ал. 1 от Устава на БФС във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗЮЛНЦ). Ако конгресът отхвърли подадените оставки, ще погази честта и достойнството на подалите оставки и ще наруши принципа на свободния мандат. Това би било равносилно на административно принуждаване на тези хора да упражняват функции в ЮЛНЦ против волята им, което е противоконституционно и неморално. Само Михайлов може да сложи край на спекулациите и задкулисните намерения и игри, като публично потвърди своята оставка и желание да прекрати мандата си.

МОЖЕ ЛИ КОНГРЕСЪТ ПРЕДСРОЧНО ДА ОСВОБОДИ НЕПОДАЛИТЕ ОСТАВКИ ЧЛЕНОВЕ НА ИК?

Краткият отговор е НЕ! Конгресът избира и освобождава президента и членовете на ИК (чл. 36, ал. 1, т. 3 от Устава на БФС във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 3 и чл. 30, ал. 2, изр. 2 от ЗЮЛНЦ). По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения (чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ; чл. 44, ал. 5 от Устава на БФС). Обявеният в поканата дневен ред не съдържа такава точка. Все още има време ИК на БФС да промени дневния ред на предстоящото си заседание. Ако конгресът приеме подадените оставки и избере нов президент и членове на ИК на 25.06.2021 г., кому е нужно присъствието на Йордан Лечков в новия състав на ИК за остатъка от мандата му срещу 1000 лв. хонорар на заседание?

ИЗВЪНРЕДЕН ИЛИ ПРЕДСРОЧЕН КОНГРЕС НА БФС?

БФС неправилно използва думата „извънреден“ за предстоящия конгрес. Институтът „извънреден конгрес“ не съществува в ЗЮЛНЦ или в Устава на БФС. Съгласно тълковния речник думата „извънреден“ означава „1. Който е извън установения, приетия ред, режим. Извънредно заседание. Извънредно хранене. 2. Който е изключителен, особен. Извънреден случай. 3. Който е със специални пълномощия и функции…“ (http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/извънреден). Предстоящият изборен конгрес на БФС няма да бъде “особен” и ще се състои съгласно “приетия ред”. В провеждането му няма нищо “извънредно”, щом не се е състоял вече година и половина след оставките на президента и част от членовете на ИК. Докато според тълковния речник думата „предсрочен“ означава „който става, извършва се или приключва, завършва, преди да изтече определеният срок“ (http://talkoven.onlinerechnik.com/duma/предсрочен). Насроченият за 25.06.2021 г. конгрес ще се проведе „преди да изтече определеният срок“ на мандат на сегашния управителен орган (чл. 32, ал. 1 от Устава на БФС). Затова е правилно да се нарече „предсрочен“. Думите „извънреден“ и „предсрочен“ не са синоними.

СРОК НА НОВИЯ МАНДАТ

Мандатът на новоизбраните президент и членове на ИК винаги „е четири години“ (чл. 32, ал. 1 от Устава на БФС във връзка с чл. 30, ал. 1 от ЗЮЛНЦ). Уставът на БФС не предвижда друг, по-кратък срок, нито пък задължава новоизбрания управителен орган да довърши мандата на предишното ръководство. Категорично не съм съгласен с Борислав Попов! Нито ЗЮЛНЦ, нито Устава на БФС предвижда предсрочното прекратяване на мандата на президента и ИК да става (само) при наличието на “основателна причина”. Институтът “основателна причина” е непознат за ЗЮЛНЦ и Устава на БФС. Освен това няма такова понятие като “самоуправство на конгреса”. Конгресът има право (предсрочно) да освободи членовете на ИК, ако това е предвидено в дневния ред. Да се надяваме, че на предстоящото заседание на ИК ще включат такава точка в дневния ред на конгреса! Така че новоизбраните президент и членове на ИК ще получат нов мандат за срок от 4 г. Във всеки друг случай ще бъде нарушен чл. 32, ал. 1 от Устава на БФС.”

Снимка: Спортал

Коментари във Facebook

Абонирайте се за бюлетин


Loading