> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Ужасяващи новини! Спас Русев фалира Левски?


Ужасяващи новини! Спас Русев фалира Левски?

0
0
351

Публикувана на: декември 19, 2016

Сложната коалиция на ин­тереси в Българската телеко­муникационна компания (БТК) може да доведе до сериозни финансови проблеми във фут­болния отбор на Левски. При това в краткосрочен план. Информация за насрочено за февруари 2017 г. извънредно Общо събрание на акционери­те (ИОСА) в Левски, на което да се гласуват промени в Над­зорния съвет, обиколи сайто­ве и телевизии, придружавана от спекулации, че Спас Русев „може да се оттегли като собственик“.

На първо място, „оттегля­нето“ на собственик не става на ОСА. Нищо че феновете на Левски вече свикнаха смяната на собствеността да им бъде представяна точно по този начин. Именно по тази причи­на и на ИОСА няма как да бъде гласувано БТК (компанията оперира под търговското име „Виваком“ – бел. ред.) да оста­не само спонсор, а не собстве­ник. Такива публикации се по­явиха главно в спортни медии.

Но съдбата на Левски на­истина е и ще бъде преплете­на с „Виваком“. „Студия Трансмедия“ не успя да се свърже със Спас Русев за коментар да­ли планира да се оттегли от Левски. Според източник на „Студия Трансмедия“ обаче той няма такива планове в момента. Заявеното ИОСА на Левски и планираните точки в него са по-скоро част от нова­та корпоративна война във „Виваком“. Спас Русев по никак­ъв начин не би искал да има дългосрочни планове с Левски, а озоваването му като мажоритарен акционер се дължи единствено на участието му в коалицията на собственици­те във „Виваком“. Русев на ня­колко пъти вече дава сигнали в изявленията си, че няма наме­рение да инвестира собстве­ни пари в Левски. Към момен­та клубът съществува един­ствено благодарение на пла­щанията от „Виваком“ по до­говор за спонсорство.

Телекомът дори трябваше да стане миноритарен акцио­нер с 30% участие в Левски. През ноември 2015 г. акционе­рите на клуба дори одобриха увеличение на капитала под условие. Плановете бяха това да се случи до един месец, до лятото на годината, до края на годината. То не е станало и до днес. Няма и да стане.

Проблемите около собстве­ността на „Виваком“ ескалират. А с това ескалират и проблемите на Левски. Стран­ната коалиция на интереси, която успя да овладее телеко­ма заради непокрит кредит от 150 млн. ерво на люксем­бургската InterV Investment към VTB Capital, е изпаднала в силни вътрешни противоре­чия. Едното от тях е именно по линия на финансиране­то/акционерното участие в Левски. Сигнал за това даде интервю на Спас Русев пред любимото му радио „Дарик“, в което той обяви, че „Вива­ком“ няма да става акционер в Левски, защото собственици­те на телекома не искали.

Според информация на „Студия Трансмедия“ актуалните номинални собственици на „Виваком“ – Спас Русев, бра­тя Велчеви и VTB Capital, искат да капитализират макси­мално резултата във „Вива­ком“ през тази година. Целта е да могат да използват реа­лизираната печалба под фор­мата на изтеглен кеш за пла­щане на собствените им за­дължения около придобиване­то на компанията. През ав­густ тази година вече беше направен неуспешен опит за изтегляне от „Виваком“ на 35 млн. евро под формата на ди­видент.

Това намерение на номиналните собственици обаче не срещнало разбиране у „непри­съствените“ собственици.

Счетоводното капитали­зиране на „Виваком“ е и с цел компанията да може да бъде добре представена пред бъ­дещите кандидат-купувачи. Още от момента на влизане­то на новата коалиция на собственици в телекома е яс­но, че това е преходен пе­риод преди нова препродаж­ба. Заради проблемите със собствеността обаче тази препродажба може да се забави.

Всички тези неразбории във „Виваком“ носят несигурност в Левски. Неслучайно в интер­вюто си пред „Дарик“ Спас Ру­сев не успя да обясни точно модела, по който в момента се финансира Левски. По думи­те му парите, които идват от телекома, първо се осче­товодяват като заем, а след това като спонсорство. Лев­ски и „Виваком“ имат подпи­сан спонсорски договор от ля­тото на 2015 г. Параметри­те му така и не бяха обявени публично.

Мажоритарният собстве­ник Русев пък обяви, че Левски е финансово стабилен до края на 2016 г. А до края на тази година не остана много време.

Свиканото ИОСА в Левски не е нещо повече от сигнал от страна на Русев, че иска да се разрешат собствените му проблеми. Русев категорично няма намерение да финансира Левски. И иска този проблем да отпадне от грижите му. Изправянето на клуба пред угрозата на фалита обаче ще накара много от феновете му да потърсят обяснение. А как­то добре се знае, всяка власт иска феновете на Левски и ЦСКА да не бъдат много сърди­ти.

Мирослав Иванов, „Студия Трансмедия”

0
0

Лицензирани букмейкъри и казина в България

100лв БЕЗ ДЕПОЗИТ с промокод PB-0039
10лв без дезпозит с промокод 1701
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 1200 евро
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв + 50лв безплатен залог
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв
ДЖАКПОТ ОТ 25000лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв БЕЗПЛАТЕН ЗАЛОГ
Виж Бонусa в Bet365
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 222лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв

Comments