> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

УЕФА преброи: Левски е 116-ият клуб, който продава името на стадиона си


УЕФА преброи: Левски е 116-ият клуб, който продава името на стадиона си

39 0

Публикувана на: февруари 16, 2017

Левски пред­прие смел и модерен ход за попълва­не на клубния бю­джет. „Сините“ вече ще играят мачовете си на „Виваком Аре­на ГЕОРГИ АСПАРУ­ХОВ“, а смяната на името ще докара свежи пари в касата от най-голямата телекомуникационната компания.

Според годишен доклад на УЕФА за 2016 година 1/4 от ев­ропейските клубове в 16-те най-силни пър­венства на континента имат имена на стадио­ните си, възоснова на спонсорски договори. Германия и Дания са лидери в това отношение. Клубовете в тези две страни са смени­ли над 50 процента от имената на клубните съоръжения, за да вземат пари от рекла­ма. След тях са отбо­рите в Англия и Хо­ландия. В голямата шестнайсетица на първенствата в Евро­па единствено в Португалия, Испания и Украйна няма ста­диони със спонсорски имена.

Извън споменатите най-силни първенства на Стария континент средно по две клубни съоръже­ния в държава са с рекламни имена. Об­що в Европа има 115 футболни стадиони, които правят пари за клубовете с новите си назва­ния.

Анализът на УЕФА разкрива, че модата за промяна на името на стадиона заради пари е дошла от Северна Америка. Там над 300 съоръ­жения са кръстени на раз­лични компании, което е огромен про­цент от общия брой.