> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Нов собственик от чужбина ще вдига Ботев


Нов собственик от чужбина ще вдига Ботев

0
0
221

Публикувана на: февруари 22, 2017

Новината за оттег­лянето на собствени­ка Георги Самуилов от Ботев разбуни сериозно духовете в Пловдив и дори хвърли в паника доста от феновете. Информа­циите породиха и не малко спекулации, но обобщаването на фактите показва, че картината не е толко­ва страшна.

Хронологията на събитията е следната. На 13 фев­руари Георги Самуи­лов е уведомил пре­зидента Ангел Па­лийски и съвета на директорите, че се от­тегля. В първия мо­мент това е шокирало всички в Ботев. Саму­илов е изтъкнал като причина оставените задължения от 12 ми­лиона лева от време­то на Цветан Василев. От клуба са му благо­дарили за сериозната подкрепа в последната година и за средст­вата, които са дадени от него под формата на спонсорски дого­вор, а не като заем.

На 15 февруари ад­вокатът на Самуилов – Димитър Радев е джиросал акциите на Апостол Апостолов и от този ден сдруже­ние „Ботев“ притежа­ва 61%, а ТЦ ИМЕ 39%. Ден по-късно в клуба са платили всички заплати на футболисти и служи­тели, за да няма нап­режение.

В момента се под­готвя насрочване на Общо събрание на акционерите, на кое­то се очаква в Ботев да влезе много сери­озен мажоритарен собственик. Единст­вено и само прези­дентът Ангел Палийски води разговори за придобиването на ак­циите от новия собст­веник. В момента той е в чужбина за фи­нални разговори. Със сигурност става въп­рос за много сериоз­на фирма, която ще покаже амбиции за завършване на стади­она и завръщане на отбора на мястото, на което го искат хиля­дите привърженици.

„Меридиан мач“

0
0

Лицензирани букмейкъри и казина в България

НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв
10лв без дезпозит с промокод 1701
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 300лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв + 50лв безплатен залог
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв БЕЗПЛАТЕН ЗАЛОГ
Виж Бонусa в Bet365
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 222лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 250лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв
НАЧАЛЕН БОНУС ДО 200лв

Comments