> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

„Българска армия“ светва с нова инвестиция напролет


„Българска армия“ светва с нова инвестиция напролет

26 0

ЦСКА ще смени изцяло осветлението не само в Пан­чарево, но и на стадион „Бъл­гарска армия“. Ремонтните дейности са планирани за про­летта. Тогава ще стартира също и изграждането на тре­ти терен на базата край Со­фия, съобщава „Тема спорт“.

В момента в Панчарево се работи по пълната рекон­струкция на съблекалните, из­граждането на възстановите­лен център и на трибуна към един от терените. Тези дей­ности се очаква да бъдат приключени най-късно до 15 декем­ври.

Напролет освен подмяната на осветлението на „Армията“ и Панчарево ще стартира ре­монт на бунгалата, както и построяването на общежи­тие за школата на базата край София. Идеята е всички юноши да бъдат съсредоточе­ни там, като ще тренират по два пъти на ден, а ще бъдат наети и учители, които да пъ­туват до Панчарево, за да се пести време на подрастващи­те.

Коментари във Facebook

Абонирайте се за бюлетин


Loading