Само в 7DniFutbol.bg

Сектор “Г” и ЦСКА с тежко писмо до Борисов и Михайлов! Вижте какви отговори искат

7 Dni Futbol16.05.201691

Обединени спортни клубове ЦСКА, както и привърженици на армейците излязоха с отво­рено писмо до премиера Бойко Борисов, касаещо съдбата на червените. Копия от документа са изпратени до Красен Кралев (ми­нистър на спорта), Борислав Михайлов (президент на БФС), Мая Манолова (омбудсман на републиката), Цецка Цачева (председател на Народното събрание), Сотир Цацаров (главен прокурор) и други.

“Уважаеми господин мини­стър-председател,

Обръщаме се към Вас в каче­ството Ви на премиер на всички българи, а не само на определени клубни или регио­нални общности. Освен това ние, привържениците и спор­тистите на ЦСКА, сме данъко­платци и избиратели като всички останали и затова на­стояваме за справедливост и равнопоставеност! Защото никой няма полза, ако огорче­нието и унижението излезе из­вън контрол във времена на тежка вътрешна и външна не­сигурност. Замислете се – как така с нашите пари се финан­сират държавни клубове, а за ЦСКА никога нищо добро не се случва?!

Поводът на това писмо съдбата на нашия любим ЦСКА и неговите клубове по различ­ните видове спорт. Вече по­вече от две десетилетия червените отбори, състезатели и привърженици са принудени да живеят като “бежанци” в собствената си родина. През този период се случиха много неща, и то винаги във вреда на армейците.

Както е известно, ЦСКА е единствената от водещите спортни организации у нас, която бе лишена от своята историческа материална база.

По различни начини и при очевиден двоен стандарт останалите дружества и клубо­ве получиха “своите” държавни или общински обекти, а някои дори бяха облагодетелствани от съмнителна приватизация. Нещо повече – оазисът на дет­ско-юношеския футбол на “Чер­вено знаме” в столицата бе лик­видиран заради многофункцио­налната зала на 4-ти км?! Без никаква компенсация, а новите”червени” поколения бяха прину­дени да се скитат немили-недраги по селата около София.

Геноцидът продължава с пъл­на сила и в момента, тъй като последните оцелели клубове на ЦСКА в олимпийските дисципли­ни методично са унищожавани с непосилни наеми и всевъзмож­ни финансови тежести.

Налице са много доказател­ства за безразличие и ароган­тен цинизъм под знаменателя на нелепи политически етике­ти, залепени върху великия бранд ЦСКА, прославил България по всички континенти, за целе­насоченото му унищожаване.

Бихме искали да попитаме защо се цели унищожаването на НАЦИОНАЛНИЯ БРАНД ЦСКА, вместо властимащите да се самосезират и потърсят пряка отговорност от довелите клу­ба до това положение. Вие, управляващите, трябва да сте най-сериозният стожер над на­ционалната гордост – ЦСКА.

За съжаление цялото това национално богатство е на път да бъде унищожено и про­пиляно, след като на практика ЦСКА се намира в предсмъртно състояние. Без своите бази, без земя, въздух и перспектива! А всичко това зависи от Вас!

В тази насока е показателна съдбата на футболния клуб, на който се отказват подкрепа и компромис за разлика от толкова много прецеденти с друг адрес.

Ето защо за пореден път издигаме глас на възмущение от двойния стандарт и изби­рателния “морал” на БФС и ин­ституциите с отношение към проблема.

И още нещо много важно: не ни заблуждавайте!

СПОНСОРИТЕ: Нормално ли е, при положение че ФК ЦСКА предизвиква най-широк обще­ствен интерес като отбора с най-висока посещаемост на мачовете и най-висок телеви­зионен рейтинг, потенциални­те спонсори, рекламодатели и инвеститори да заобикалят “Армията”? Няма съмнение, че причините не са икономиче­ски, а политически, защото бизнесът винаги търси публи­чен дивидент за своите про­дукти, а ЦСКА гарантира в пъ­ти повече аудитория.

Уважаеми господин Борисов, досега спортните клубове на ЦСКА чакаха търпеливо много години адекватна реакция от страна на властимащите. Се­га ние, привържениците, ще следим решението Ви по въ­проса.

Напомняме Ви, че Вие сте премиер на всички българи. Неискаме да влизаме в детайли. Не искаме да губи държавата. Но искаме да потърсите пряка отговорност НЕ от НАЦИО­НАЛНИЯ БРАНД – ЦСКА, а от ли­цата, злоупотребили с него.

На светлата дата 24 май червената общност отново гръмогласно ще заяви своята непреходна любов и вярност към нашия вечен и незаменим ЦСКА и ще потърси отговори от институциите. Мирно и цивилизовано, като европейски граждани, но твър­до и непоколебимо, докато кървящата социална рана не бъде затворена.

В същото време заявяваме своята решимост да инфор­мираме европейските инсти­туции, неправителствените организации и сдруженията на привържениците на спорта от различни държави за грозния двоен стандарт към клу­бовете у нас. И тогава ще из­вадим детайлите. А тази тъжна картина ще добави но­ви черни краски към и без това компрометирания образ на “европейска” България.

Зад писмото застават привържениците на ЦСКА, же­лаещи най-доброто на клуба си”, се пише в част от обръще­нието на ОСК ЦСКА и фенове на армейците до премиера Бойко Борисов.

коментар

Напишете коментар

Вашият e-mail адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани със *